Actievoorwaarden

Dit is een gezamenlijke actie van
- Tefal : Groupe SEB Nederland B.V., De Schutterij 27, 3905 PK Veenendaal, KvK-nummer 30040441 ; en
- (Groupe SEB Nederland B.V.) en Diamant : Vandemoortele Nederland BV, Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde, KvK-nummer 30166381 Vanaf 1/07/2020: Vandemoortele Europe NV, Nederlandse Branche, Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde, KvK-nummer 77720237 (Vandemoortele B.V).

Deelname aan de actie impliceert aanvaarding van alle bepalingen van de Actievoorwaarden en de Privacy Policy, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht.

Ontvang een Diamant Welkomstpakket bij aankoop van een Tefal friteuse. Het Diamant Welkomstpakket bestaat uit 3 L Diamant frituurolie, een keukenschort en een brochure met recepten.


Voorwaarden
• Deelnemende actiemodellen zijn FF1231, FF1608, FF1621, FR3021, FR3330, FR3380, FR3610, FR4800, FR5111, FR5160, FR5171, FR5191 en FR8040 (“Deelnemende Actiemodellen”).
• Deze actie loopt voor de Deelnemende Actiemodellen die aangekocht werden vantussen 1 april 2020 t/m 31 augustus 2020 (“Aankoopperiode”), tenzij in geval vroegtijdige stopzetting door een Organisator.
• Voor verwerking vragen we je een duidelijke foto te maken van het aankoopbewijs en de originele streepjescode en deze te uploaden via het registratieformulier. Op je aankoopbewijs dient de aankoopdatum van het Deelnemende Actiemodel duidelijk leesbaar te zijn en in de Aankoopperiode te liggen. De aankoop hoeft niet gedaan te zijn in de week dat je deelneemt aan de actie.
• Tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de Aactieankoopperiode is het mogelijk om je te registreren.
• De actie loop van 1 april 2020 t/m 14 september 2020 (“Actieperiode”), tenzij in geval vroegtijdige stopzetting door een Organisator.
• Wij adviseren om het originele aankoopbewijs te bewaren.
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Onvolledige, onduidelijke en/of niet leesbare foto’s van het aankoopbewijs én van de originele streepjescode worden niet in behandeling genomen.
• Na registratie ontvang je in principe het Diamant Welkomstpakket binnen 2 weken.
• Tefal en Diamant aanvaarden slechts 1 deelname per product Deelnemend Actiemodel. • Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland voor .elke in Nederland woonachtige natuurlijke persoon die minstens 18 jaar is, is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
• Deze actie geldt zolang de voorraad op de Diamant Welkomstpakketten strekt.
• Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.tefal-en-diamant-actie.nl.
• Dit is een gezamenlijke actie van Tefal (Groupe SEB Nederland B.V.) en Diamant (Vandemoortele B.V).

Persoonsgegevens
• De verstrekte persoonsgegevens zullen door Tefal en Diamant en haar handlingpartij verwerker uitsluitend worden gebruikt voor de administratieve verwerkingde uitvoering van deze actie.
• Alle persooonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Organisator kan de persoonsgegevens gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins, indien de deelnemer daarvoor bij aanmelding op de website uitdrukkelijke toestemming geeft.
• Als de meegedeelde persoonsgegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en/of indien een winnaar niet reageert op de contactopname door de Organisator, ondanks het feit dat de Organisator het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan de Organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
• De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring .

Andere: wijzigen, beëindigen, te onderbreken.
• Bovengenoemde partijen behouden zich het recht voor de actie tussentijds te wijzigen, beëindigen, te onderbreken.
naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat een van de Organisatoren hiervoor aansprakelijk zal zijn.
• Elke Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
• Tefal (Groupe SEB Nederland B.V.) en Diamant (Vandemoortele B.V.) behouden zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
• Tefal (Groupe SEB Nederland B.V.) is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Deelnemende aActiemodellen in de winkel en webshops van aangesloten retailers. Indien binnen de Aankoopactieperiode de Deelnemende aActiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat er geen mogelijkheid om later nog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Tefal (Groupe SEB Nederland B.V.) op de deelnemende Actiemodellen in de actieperiode Aankoopperiode ontstaat er geen mogelijkheid om later nog deel te nemen aan de actie..
• Diamant en/of Tefal zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, ongevallen of kosten die op enige andere wijze verband houden met deze actie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - de door haar, uitgekeerde pakket; het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van het pakket; het onrechtmatig gebruik van de systemen van een Organisator door een derde.
• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen vallen onder de jurisdictie van de bevoegde hoven en rechtbanken waar de zetel van een van de Organisatoren zich bevindt.

Vragen? Heb je vragen over deze actie, neem dan contact op met :

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacyverklaring Cookie instellingen